ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για την Maintenance Master η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε συνάρτηση με την εξαιρετική ποιότητα, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό. Για τον λόγο αυτό εμπορεύεται και διαθέτει – χημικά καθαριστικά – υλικά & εξοπλισμό καθαρισμού – μηχανήματα καθαρισμού, καλύπτοντας έτσι κάθε σας ανάγκη άμεσα και αποτελεσματικά!

Όλα τα απορρυνπαντικά μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πληρούν τις προδιαγραφές των ορίων ασφαλείας, σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της E.E.
Τα προϊόντα μας δεν αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δεν είναι επιβλαβή για την υγεία, και δεν προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια, είτε στις εγκαταστάσεις, ή στον εξοπλισμό των κτιρίων σας.

Επιπλέον, τα προϊόντα μας παρέχονται συσκευασμένα και με τη σύνθεση-διάλυση της εταιρίας παραγωγής τους και συνοδεύονται από δοσομετρητή.
Η διάλυση των προϊόντων καθαρισμού είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της εταιρίας παρασκευής προϊόντων.
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, επιστημονικές και λειτουργικές.