ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μας αφορά όλους, καθώς αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας που θα θέλαμε να ζούμε.
Ο άνθρωπος και το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας.
Η χρήση απορρυπαντικών και υλικών καθαρισμού επιφέρει στο οικοσύστημα ανεπανόρθωτες συνέπειες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Για τον λόγο αυτό η Maintenance Master μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα ελέγχοντας την ποιότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων της και χρησιμοποιώντας σωστά τα βιοδιασπώμενα υλικά.
Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μηδενίζει τις αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά με άριστη λειτουργικότητα με πιστοποίηση Ecolabel από την ΕΕ.

Ένας σημαντικός παράγοντας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που δεν πρέπει να παραβλέπετε είναι και το εργασιακό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα η συνεχής και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους, η αναγνώριση της διαφορετικότητας και παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα και η διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις. Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας. Η δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος όπου υπάρχει ανοικτή και ειλικρινής αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
Τα παραπάνω αποτελούν την βάση για τη διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.